Publicaties van Jaap.

schrijver, consultant, gastdocent, spreker & geëngageerd burger

Publicaties

Jaap Geerlof is schrijver van diverse boeken en (academische) artikelen over leiderschap, maatschappelijke transformatie en de toekomst van het publieke domein, in het bijzonder het sociaal domein.

Boeken

On becoming a transformative leader | Jaap Geerlof

On becoming a Transformative Leader: Leading in a Complexifying World (Kalistratous Publishers, 2019)

The current leadership lacks the leadership presence to deal with the complexification of our world. Even more so their policies converted centuries-old challenges—like inequality, resource exploitation, environmental degradation and upholding democratic values—into wicked problems. These endanger the future of humanity. Transformative leadership could be one of the answers to these challenges. This book presents the theoretical foundation of transformative leadership and describes the pathway of becoming a transformative leader.

Bestel het boek online 

The Awakening of Soulful Leaders | Jaap Geerlof

The Awakening of Soulful Leaders (Kalistratous publishers, 2014)

Our world is changing rapidly and at the brink of the beginning of a new era. However, the present leadership is still based on a paradigm of a bygone era and thus not capable of solving the various crises our world is facing today, whereas the people in the street are progressively aware of an inevitable change. Our future leaders will have to be geared to guide the impending transformation. A transition that will not emerge automatically: future leadership requires an outright different set of core competences, which will have to be developed and trained.

Bestel het boek online 

Boek Jaap Geerlof

De 60% maatschappij: Einde aan de talentverspilling (Thoeris, 2011)

We benutten maar zo’n 60 procent van de talenten in onze samenleving. Iedere Nederlander zou de kans moeten krijgen om zijn ‘geboorteprogramma’ te verwezenlijken, maar dat lukt een groot deel niet of nauwelijks. De afgelopen 20 jaar is het aantal burgers waarvan de talenten niet tot ontwikkeling kwamen alleen maar toegenomen. Net als de uitgaven voor jeugdzorg, speciaal onderwijs, welzijn en schuldhulpverlening, zonder dat we daarvan resultaten van terug zien. Wat is er aan de hand? Waarom pakten gemaakte keuzes in het publieke domein zo slecht uit? En hoe kunnen we de talenten van alle groepen in de samenleving beter benutten?

Artikelen

Geerlof, J. (2020). Coronacrisis exposes the need for transformative leadership, 7/21.
Meer informatie

Geerlof, J. (2019). A new social contract: Substituting the neoliberal public policy paradigm with a participatory paradigm. World Futures, 75(4), 222-241.

Geerlof, J., & Van Beckhoven (2018). Probeer het basisinkomen uit op Drenthe. Trouw. 23 mei. 2018.

Geerlof, J. (2017). Learning to embrace the paradox of leadership. Integral Leadership Review, 8/31.
Meer informatie

Geerlof, J. & van Beckhoven, A. (2016). Transformatie vraagt om ander leiderschap van zorgorganisaties. Sociale Vraagstukken. 24 mei, 2016.
Meer informatie

Geerlof, J. & van Beckhoven, A. (2016). De liefdevolle professional: Is dat echt af te vinken? Sociale Vraagstukken. 4 mei 2016.
Meer informatie

Geerlof, J. & van Beckhoven, A. (2016). Complexity, self-organization and leadership: Enlivened experiences from the Netherlands. Integral Leadership Review, 4/28.
Meer informatie

Geerlof, J. (2015). Europa verdient betere leiders. Sociale Vraagstukken. 29 mei 2015.
Meer informatie

Van Beckhoven, A., Crump, M., Geerlof, J., Van der Loos, P. (2010). You are successful when you pay tax! Jeugdbeleid, 1, 45-50.

Rapporten

Verkenning taakgericht werken in Jeugdwet en Wmo.
Meer informatie